Otolog Doku Süspansiyon Teknolojisi 

ANDROGENETİK ALOPESİ'de Güncel Tedavi Doğru Hasta Seçiminde Tek Seansta Etkin Sonuç 

GCELL Otolog MikroGreft teknolojisi, saç kaybıyla mücadele ve doku yenileme amacıyla kişinin kendi hücrelerinden oluşan doku süspansiyonu elde edilmesini sağlamaktadır. Tek seansta etkili sonuçlar içeren yöntem herhangi bir kimyasal ve enzimatik reaksiyon gerektirmemektedir. Gcell teknolojisi sayesinde elde edilen otolog doku süspansiyonu ile minyatürize olan ve zayıflayan saç folikülleri güçlendirilmekte, dökülme süreci durdurulmakta, uyuyan foliküller uyarılarak rejenerasyon tetiklenmektedir.


"Androgenetik Alopesi (AGA)" genetik yatkınlığı olan kişilerde erkeklik hormonu olan androjenlerin (DHT) etkisiyle ortaya çıkan saç dökülmesi durumudur. Genellikle erkek tipi saç dökülmesi olarak da bilinen AGA sadece erkeklere özgü bir problem olmayıp kadınlarda da görülür. Erkeklerde ve kadınlarda en sık rastlanan saç dökülmesi türüdür. Bu tip saç dökülmesinde, alın veya baş orta bölümünde belirgin bir şekli takip eden aşamalı saç kaybı gözlemlenir [1,2]. Erkeklerde Norwood-Hamilton Saç Dökülme Skalasında kadınlarda Ludwig Skalasında gösterildiği gibi farklı dökülme karakteristikleri gözlemlenir[1, 2].


 Saç dökülmesinde en önemli nedeni olarak, androjen düzeyi, yaş ve genetik faktörler gösterilmektedir [Ret]. Yapılan çalışmalarda hadım edilmiş erkeklerde AGA görülmemesi, daha sonra bu kişilere testosteron verilmesilye AGA'nın ortaya çıkması bu durumdan androjenlerin sorumlu olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmektedir [3]. Androjenlerin en güçlüsü olarak görülen DHT etkisiyle saç folikülleri telojen faza geçerek minyatürize olmakta ve alopesi görülmektedir.

AGA'da saç folikülleri en güçlü androjen olarak kabul edilen Dihidrotestosteron (DHT) etkisiyle minyatürize olur, anagen faz kısalmasıyla daha ince ve daha kısa saçlar oluşur. Telojen faz uzar, bu durum rejenerasyonu geciktirir. Saç dökülmesi artar ve yeterli uzunluğa ulaşamayan ince saçlar kafa derisi yüzeyine ulaşamaz [4].

Uzman Doktor Tarafından Doğru Hasta Seçimi: GCELL ile Androgenetik Alopesi tedavisinde doğru hasta seçimi tedavinin başarı açısından en kritik unsurdur. Saç kaybı sebebinin AGA olduğundan emin olunmalıdır. AGA dışında saç kaybına sebep olan durumlar (kötü beslenme, demir ve çinko eksikliğ tiroid bozuklukları, emosyonel stres, kronik hastalıklar, sepsis, otoimmun ve sistemik hastalık durumları, kanser v.b. gibi) araştırılmalı, Gcell kullanımı diğer tedaviler tamamlanmadıktan sonra yeniden değerlendirilmelidir.
 
Otolog Hücre Süspansiyonu, AGA tedavisinde erkeklerde Norwood-Hamilton Saç Dökülme Skalasına göre l, ll, lll ve lll vertex tiplerinde, kadınlarda Ludwig Skalasına [1,2] göre l ve ll tiplerinde kullanıldığında tek seansta etkili sonuçlar sağlamaktadır[5,12].

 

Bilgi Alma Formu

Bilgilerinle formu doldurun biz size ulaşalım